"A bustling mother makes a slothful daughter" nghĩa là gì?

'A bustling mother makes a slothful daughter'
~ ngạn ngữ Bồ Đào Nha

= người mẹ bận rộn khiến con gái lười biếng,

-> đừng làm hết thay con, hộ con mà hãy hướng dẫn con cái tự lập từ sớm các bạn nhé,

bangkok, thailand, on the roads, 17/11/2017.

Tags: phrase
Tags: travel

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục