Journey in Life: "An indulgent mother makes a sluttish daughter" nghĩa là gì?

Wednesday, December 6, 2017

"An indulgent mother makes a sluttish daughter" nghĩa là gì?

'An indulgent mother makes a sluttish daughter'
~ ngạn ngữ Hà Lan

indulgent = khoan dung, bao dung, hay nuông chiều (having or indicating a tendency to be overly generous to or lenient with someone; permissive, easygoing, liberal, tolerant, forgiving, forbearing, lenient, kind, kindly)
sluttish = nhếch nhác, nhớp nhúa, bẩn thỉu, dâm đãng (loose, promiscuous, easy, wanton, light, slatternly, blowsy, blowzy, filthy, messy, nasty)

-> người mẹ dung túng khiến con sinh hư, nhiều thói xấu (= 'yêu cho roi, cho vọt'; Cha mẹ biết "nhẫn tâm" con cái mới hạnh phúc, thành đạt; vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương)...

wat arun, bangkok, thailand, 15/11/2017.

"A bustling mother makes a slothful daughter" nghĩa là gì?
"A house full of daughters is a cellar full of sour beer" nghĩa là gì?

2 comments:

  1. A tender-hearted (mềm yếu, dịu hiền, nhạy cảm) mother makes a scabby (hèn hạ, đê tiện) daughter.
    ~ ngạn ngữ Pháp

    ReplyDelete
  2. Nhà này đi tìm đường thoát nghèo sớm thế!

    ReplyDelete