Journey in Life: "Marry your son when you please, your daughter when you can" nghĩa là gì?

Thursday, December 7, 2017

"Marry your son when you please, your daughter when you can" nghĩa là gì?

'Marry your son when you please, your daughter when you can'
~ ngạn ngữ Pháp

= Cho con trai cưới vợ khi bạn thích, lập gia đình cho con gái khi bạn có thể,

thực ra, cứ thích thì làm thôi :), wat trai mit, bangkok, thailand, 15/11/2017.

Bài trước: "An indulgent mother makes a sluttish daughter" nghĩa là gì?

1 comment:

  1. Cha hai mươi tuổi mới ra nước ngoài, con chưa được ba tháng đã đi du lịch Thái Lan nhé!

    ReplyDelete