book

John Pierpont "Jack" Morgan, Jr. , cũng gọi là J.P. Morgan Jr. (07/9/1867 - 13/3/1943), là ông chủ ngân hàng, giám đốc tài chính,...