Journey in Life: 03/16/17

Search This Blog

Thursday, March 16, 2017

Ngày hội văn hóa Ireland tại Hà Nội


Cuộc sống là thử nghiệm

Mạnh dạn lên. Photo courtesy Jessy Rone.

Don't be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.
~ Ralph Waldo Emerson

Đừng quá nhút nhát và đắn đo trong hành động. Cuộc sống là thử nghiệm.

Cái chết của Caesar, bởi Jean-Léon Gérôme

Cái chết của Caesar, bởi Jean-Léon Gérôme (Walters Art Museum).

Julius Caesar was assassinated in Rome on the Ides of March (March 15), 44 BC. Characteristically, Gérôme has depicted not the incident itself, but its immediate aftermath. The illusion of reality that Gérôme imparted to his paintings with his smooth, polished technique led one critic to comment, "If photography had existed in Caesar's day, one could believe that the picture was painted from a photograph taken on the spot at the very moment of the catastrophe."


Tượng bán thân Caesar tại bảo tàng Vatican, Italia

Tượng bán thân Caesar tại bảo tàng Vatican, Italia

Bài trước: Đồng denarius với hình họa Julius Caesar

Phạm vi công cộng, Liên kết

Đồng denarius với hình họa Julius Caesar

Một đồng denarius với hình họa Julius Caesar, được đúc vào khoảng tháng hai hoặc tháng ba năm 44 TCN; mặt sau là nữ thần Venus, tay bà nâng nữ hoàng chiến thắng Victoria và một thanh quyền trượng.


Bởi Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com, CC BY-SA 3.0, Liên kết

Julius Caesar qua nét vẽ của Clara Grosch

Julius Caesar qua nét vẽ của Clara Grosch. (1892)


Bởi Clara Grosch – Tác phẩm do chính người tải lên tạo ra (photo), Phạm vi công cộng, Liên kết

Gaius Julius Caesar - Nhà độc tài của Cộng hòa La Mã

Tượng của Jūlius Caesar ở Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp)
Tại vị Tháng 10, 49 TCN - 15 tháng 3, 44 TCN

Julius Caesar. Commissioned in 1696 for the Gardens of Versailles, to go with the Annibal by Sébastien Slodtz.

Bởi Nicolas CoustouJastrow (2006). PNG by Ssolbergj (2008), Phạm vi công cộng, Liên kết

Sứ đồ Phaolô viết thư tínBởi Valentin de Boulogne – Blaffer Foundation Collection, Houston, TX, Phạm vi công cộng, Liên kết

Popular Now