Journey in Life: 03/29/17

Search This Blog

Wednesday, March 29, 2017

Takeda sensei thăm Việt Nam - Mar 2017


Bài trước: Ii sensei thăm Việt Nam - Mar 2016

Mái ấm bình yên

Home sweet home. Photo courtesy Suedkollektiv.

It was the policy of the good old gentleman to make his children feel that home was the happiest place in the world; and I value this delicious home-feeling as one of the choicest gifts a parent can bestow.
~ Washington Irving

Chính sách của một quý ông trung niên là làm cho con cái cảm thấy ngôi nhà là nơi hạnh phúc nhất trên thế gian; và tôi coi cảm giác mái ấm tuyệt vời này là một trong những món quà giá trị nhất mà cha mẹ có thể dành tặng con cái.

Bài trước: Làm việc đêm khuya

Popular Now