Journey in Life: 07/02/17

Sunday, July 2, 2017

Tại sao bà nội thường quý cháu gái hơn?

Tỷ lệ gene giống nhau giữa bà nội và cháu gái cao hơn hẳn so với cháu trai, vì thế mà cháu gái luôn có nhiều điểm tương đồng với bà nội hơn.


... “Người bà có thể nhận ra những điểm tương đồng về gene với cháu bằng một số đặc điểm trên cơ thể, chẳng hạn như mùi mồ hôi hay những nét giống nhau trên khuôn mặt”.

Tiêu Dao quán - 51 Hoàng Cầu

ẩm thực đồng quê :)

Address: 51 Hoàng Cầu Mới, Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Hours: Open · 9:30AM–10PM
Phone: 090 490 90 80

Bài trước: Kichi Kichi - 101 Phạm Ngọc Thạch

"Make up for lost time" nghĩa là gì?

Đi chơi bù. Photo courtesy Giuseppe Milo.

'Make up for lost time' nghĩa là đi với tốc độ nhanh hơn để bù cho thời gian đã mất (to catch up; to go fast to balance a period of going slow or not moving); làm nhiều hơn, cật lực hơn vì trước đây không có thời gian (to spend a lot of time doing something because you did not have the opportunity to do it previously).

Ví dụ
Since her prison release in 2014, Remy Ma has spent the last three years working tirelessly to make up for lost time.

Grayson will be looking to make up for lost time this summer, as he aims to prepare Sunderland's team for the season ahead.

Some players in the women's tournament face playing two matches — in the third round and the quarterfinals — on Thursday as organizers look to make up for lost time.

A glance at its charts for overall membership reveals that while it may be attempting to make up for lost time with record numbers of invites, the Academy, by its own admission, is still incredibly non-diverse.

Phạm Hạnh