phrase

Eva trong vườn địa đàng. Photo courtesy Jenavieve . 'Time out of mind' nghĩa là thời điểm rất lâu rồi, rất xa xưa, không thể ...