Journey in Life: 08/05/17

Saturday, August 5, 2017

Nguyên tắc ngoại giao


Diplomacy, n.: The patriotic art of lying for one's country.
~ Ambrose Bierce

Ngoại giao: nghệ thuật lừa dối mang danh ái quốc.

Aeon Mall Long Biên có gì hay?

rất hay
nhiều cafe...
và ảnh đẹp... :D

p/s: em đòi papa bế... 

Bài trước: Ăn thử và cảm nhận kẹo Singapore

Ăn thử và cảm nhận kẹo Singapore

hai chị em vui sướng vì được bà Thuận cho kẹo ở Singapore...
cùng mẹ đi khám em Nhật An...
về ông bà ngoại, như thường lệ... :)

Bài trước: Xuka Long Biên