Journey in Life: 08/24/17

Thursday, August 24, 2017

Vươn cao như một cây tùng

bức ảnh em bé 4 chân... :)

còn chồi nảy cây...

Bài trước: Báo giá dự án Northern Diamond