funny

có thể đánh rắm trước mặt cảnh sát mà không sao :) (thật ra đã bị kiện và bị phạt 900 euro, sau phải kháng cáo, và được tha) ----- ...