work

theo bài này  của tác giả Nguyễn Vạn Phú trên thesaigontimes: ... Trung Quốc : từ năm 2010, thử nghiệm chính sách ưu đãi trị giá đến 10...