marriage

bà vợ cắn chồng vì... đổi mật khẩu máy tính chung ở nhà :D ----- A 53-year-old woman was arrested in Palm Bay after biting her husband ...