Journey in Life: 12/16/17

Search This Blog

Saturday, December 16, 2017

"There are three things that have to be done quickly: burying the dead, opening the door for a stranger, and fixing your daughter's wedding" nghĩa là gì?

'There are three things that have to be done quickly: burying the dead, opening the door for a stranger, and fixing your daughter's wedding'
~ ngạn ngữ Ba Tư

= sống ở đời có ba việc cần phải làm thật nhanh: chôn người chết, mở cửa cho người lạ, và sắp đặt đám cưới cho con gái :D

-> 'cha chết không lo bằng gái to trong nhà'

Hôm nay ngày cưới em
nào men nồng nào hoa thơm
nào môi hồng nào giá phấn
khăn áo muôn sắc đua chen
mắt biếc ngời ánh đêm
làn tóc nụ cười ngát hương...

Photo courtesy Rob Thurman.

"Marry your son when you please, your daughter when you can" nghĩa là gì?
"When you have three daughters, you sleep with the door open" nghĩa là gì?

Popular Now