Còn điều gì mà họ không làm được?

người say rượu/bia giỏi hơn trong việc giải quyết các vấn đề đỏi hỏi sự sáng tạo :)

-> đó là lý do langdu xem vài episodes 'big bang theory', '2 & a half man', 'how i met your mother', 'chuck'..., uống 1-2 lon bia với @bien, rồi mới bắt đầu... viết luận văn :), khi du học ở nhật bản
-----

Professor Andrew Jarosz of Mississippi State University and colleagues served vodka-cranberry cocktails to 20 male subjects until their blood alcohol levels neared legal intoxication and then gave each a series of word association problems to solve. Not only did those who imbibed (uống, nốc, hít; hấp thụ, tiêm nhiễm) give more correct answers than a sober control group performing the same task, but they also arrived at solutions more quickly. The conclusion: drunk people are better at creative problem solving.

Bài trước: Khôôôôông...
Tags: beer

1 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục