Journey in Life: Hướng dẫn comment ở website

Search This Blog

Saturday, December 29, 2018

Hướng dẫn comment ở website

do bị spam comments quảng cáo, và chat bot? nên langdu để chế độ capcha ở phần bình luận, có lẽ nhiều bạn ko biết cách nên blog ít comment/tương tác, hoặc có comment chủ yếu là unknown, alonymous ;)

các bạn làm theo 2 hình sau, đơn giản hơn nhiều nhé,

./ chọn phần name/url

./ ở name, viết tên của bạn, hoặc pseudonym (bút danh, biệt hiệu) mà bạn muốn dùng riêng để nói chuyện với langdu ở blog này,
ở url, bạn đưa đường link bài báo/bài gốc/bài tham khảo mà bạn muốn dẫn chứng cho comment của bạn, hoặc (đơn giản là) bỏ trống,

là post được comment, bạn nhé,

cảm ơn các bạn đọc journeyinlife mỗi ngày,

enjoy,

cheers,

Bài trước: Hướng dẫn đăng ký email theo dõi website

No comments:

Post a Comment

Popular Now