china

bài bình sách của Jonathan Mirsky 21 tháng 10 năm 2011 Hai câu hỏi tu từ đầy ý nghĩa để tổng kết cuốn tiểu sử vĩ đại này của Đặng Ti...

idea

giao 31 triệu kiện hàng mỗi ngày, ngân sách công nghệ hằng năm 1 tỷ usd, sử dụng trí tuệ nhân tạo và điện thoại dumpphone giá chỉ 8...

china

Alibaba tạo phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp nông dân theo dõi nuôi lợn... ----- Alibaba has built software that identifies pi...

funny

Iran cáo buộc Israel sử dụng thằn lằn để do thám chương trình hạt nhân của nước họ... ----- Iran accuses West of using lizards for nucl...