Journey in Life: 02/27/18

Tuesday, February 27, 2018

"Do not choose your wife on your way to the church" nghĩa là gì?

'Do not choose your wife on your way to the church'
~ ngạn ngữ Estonia

= đừng chọn vợ trên đường đến nhà thờ

có một tâm hồn cần được anh cứu rỗi... Photo courtesy kermitfrosch.

"A faithless wife is shipwreck to a house" nghĩa là gì?
"Two things prolong your life: A quiet heart and a loving wife" nghĩa là gì?