book

by Steven Greenhouse ngày 16 tháng 12, năm 2016 Đây là một lĩnh vực phát triển nhanh, đầy sức sống trong nền kinh tế, với các côn...

marriage

ở kansas, mỹ: bạn gái bỏ về -> rút súng bắn luôn ----- Man SHOOTS woman as she drives off after an unsatisfactory evening out togeth...

beer

đổ tràn 27.000 lít bia ra đường cao tốc -> phí của giời, không chấp nhận được "careless driving" sẽ nhanh chóng bị tha...

sex

thì chẳng ích gì, trộm đột nhập cửa hàng "đồ chơi tình dục" ở barcelona, dùng dương vật giả để đập vỡ kính, lấy đi cái "...