health

phân tích xét nghiệm võng mạc bằng trí tuệ nhân tạo, ko cần bác sĩ nữa... ----- FDA approves AI-powered diagnostic that doesn’t need a ...