marriage

cãi nhau với... vẹt của bạn gái :D ----- Domestic dispute in Germany: Man arguing with a parrot A resident (cư dân) in Loerrach, ne...