idea

một công ty khởi nghiệp ở nhật bản, có phòng tin tức vận hành toàn bằng robot, search mạng xã hội và dùng thuật toán tự viết tin sốt dẻo, ...

art

hai cha con làm dịch vụ lễ tang bảo quản và đóng khung hình xăm của người quá cố - để người thân có thể treo trên tường làm kỷ niệm... --...

kid

một người đàn ông florida trèo lên cao, giữa công viên, và hét to cho trẻ em 4-6 tuổi vây quanh ở dưới: 'em bé đến từ đâu?'... --...