sex

biết đến 'bế quan tỏa cảng', thử google xem 'chặn đường' có được gọi là 'bế lộ' không, thì ra chuyện này :)) ...