phrase

"tìm quanh đây" trong wechat, zalo... ngay lập tức sẽ có... Photo courtesy Cheon Fong Liew . 'In two twos' nghĩa là...