Journey in Life: Mầm xanh kỳ diệu

Thursday, January 31, 2019

Mầm xanh kỳ diệu


Bạn thấy cái mầm xanh này kỳ diệu không?

Tầm và tâm của nó vượt xa mấy cú nhảy loi choi, cắm cờ bay phất phới ở nơi không có gió rồi đứng nghiêm hô khẩu hiệu của Neil Armstrong và Buzz Aldrin. (Chỉ thiếu mỗi kiểu chào vung cả cánh tay của La Mã).

Người Á Đông đang đứng ở khoảnh khắc diệu kỳ. Nền văn minh 5-6 ngàn năm của chúng ta đã trở lại và sẽ sớm dẫn đầu nhân loại sau 300 năm thụt lùi.
-----

Fresh off the back of performing the first-ever far side lunar landing, China has made history once again – by growing plants on the Moon for the first time.

In photos released today, Tuesday January 15 by the China National Space Administration (CNSA), it was revealed that an organic experiment on the Chang’e 4 lunar lander had been successful, and cotton seeds had grown buds on the surface of the Moon.

This lander touched down on the Moon on January 2, with a rover later being deployed on the surface. But while the rover recently had a small nap, science on the lander itself has continued unabated (không suy giảm).

The organic biosphere experiment on board the lander consists of cotton shoots and other germinated (nảy mầm) plants, contained inside an airtight container. The cotton seeds were the first to sprout out of these plants, with rapeseed (hạt cải dầu) and potato seeds later following suit.

No comments:

Post a Comment