Journey in Life: Homo sapiens không cô đơn như đã từng nghĩ

Thursday, April 11, 2019

Homo sapiens không cô đơn như đã từng nghĩ

from linh hoang vu: Các nhà khảo cổ lại mới tìm ra được 1 bộ xương ở Philippines, có thể là của một giống người mới (không phải homo sapiens) sống cách đây 50.000 năm. Như vậy là cây phả hệ của loài người đang ngày càng có thêm nhiều nhánh mới: những người anh em họ của loài người hiện đại mà ngày nay đã tuyệt chủng (nhưng biết đâu đấy, có thể vẫn có một số ít- các Yeti- sống trên các đỉnh núi Himalaya quanh năm tuyết phủ.
-----

...At least 50,000 years ago, an extinct (tuyệt chủng) human species lived on what is now the island of Luzon. It’s possible that Homo luzonensis, as they’re calling the species, stood less than three feet tall.

The discovery (khám phá) adds growing complexity (sự phức tạp) to the story of human evolution (câu chuyện tiến hóa của loài người). It was not a simple march forward, as it once seemed. Instead, our lineage assumed an exuberant (sum suê, um tùm) burst of strange forms along the way.

Our species, Homo sapiens, now inhabits a comparatively lonely (tương đối cô đơn) world (thế giới).

“The more fossils (hóa thạch) that people pull out of the ground, the more we realize (nhận ra) that the variation (biến thể) that was present in the past far exceeds what we see in us today,” said Matthew Tocheri, a paleoanthropologist (nhà cổ nhân loại học, ngành học nghiên cứu người tiền sử) at Lakehead University in Canada, who was not involved in the new discovery.

No comments:

Post a Comment