Journey in Life: Nào mình cùng lên xe buýt

Search This Blog

Tuesday, April 16, 2019

Nào mình cùng lên xe buýt

[việc nhẹ lương cao]

các mem là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường có muốn đi trên con đường ‘thắp lên niềm vui học tiếng anh’ cùng ad không?

Tiêu chuẩn: học trường ULIS (ưu tiên), hoặc được đào tạo về biên dịch,

Tasks, quá simple luôn:
- Tạo phrase mỗi ngày, (1 dòng giải nghĩa, 3-4 ví dụ, 1 ảnh minh họa, xong, 8'-10' thôi, còn gì đơn giản hơn không nhỉ :) 10.000 vnd/phrase, trung bình 1 ngày làm luôn 10 phrase 1 lèo đi 😊
- Dịch book review, hoặc các bài ở the economist, nytimes theo chủ đề, (ít nhất) 1 bài/tuần, rate 35.000 vnd/page (350 từ)

Địa điểm làm việc: tự do (qua mạng, at home, quán café, co-working space…)

Công cụ làm việc: laptop, tự trang bị :D

Cơ hội:
- được ad sửa bài dịch, lên level dịch, coi như đi học dịch không mất tiền mà lại được tiền,
- cùng ad chiến các hợp đồng dịch lớn từ khách hàng,
- full-time employee, social-insurance paid, and other benefits if you like 😉

mem nào hứng thú gửi CV (có ảnh) về publish@journeyinlife.net, trước ngày 17/01/2021, nhé...

Photo by Nick Morrison on Unsplash.

1 comment:

 1. xe bus này đi đâu?

  -> sẽ đến đó (there)...
  -----
  “Where does this bus go?”

  One approach, which is tempting in the short run, is to wait until people are on the bus and then ask each person where they want to go. Seek to build consensus. Try not to leave anyone out.

  The other approach, which works far better if you have a fleet of available buses, is to announce in advance where the bus is going. That way, anyone who wants to go where you’re headed can get onboard.

  Enrollment is critical. Enrollment allows leaders to lead. Not by endlessly querying those that they seek to serve, but by announcing their destination and then heading there, with all deliberate speed.

  ReplyDelete

Popular Now