Cơn địa chấn khi Facebook ra mắt tiền điện tử Libra

shared from fb nguyen ba ngoc,
-----
NoBra, à quên, Libra vừa ra đời đã thấy vô số tiếng chuông cảnh báo kiểu này. Bạn Mark đe doạ hệ thống tài chính toàn cầu, chứ một vài quốc gia đơn lẻ là chuyện nhỏ...

Chính phủ các nước đương nhiên không khoái chuyện này. Quyền phát hành tiền là một trong những quyền lực tối cao của các chính phủ. Mấy cuộn giấy chạy qua máy in là thành tiền, đổi lấy tất cả mọi thứ mà người ta phải cực nhọc làm ra. Rồi nuôi một đống ban bệ, công chức, biên chế... vô tích sự; thiếu cứ việc in in và in... Vậy mà giờ có kẻ chuyển đổi các dòng tiền và dần thoát khỏi sự kiểm soát của Chính phủ...

Các ngân hàng cũng không thích điều này. Tưởng tượng coi người ta có thể tự giao dịch với nhau qua các thoả thuận và giao thức ngang hàng kiểu như P2P lending vẫn tồn tại chẳng hạn...

Từ lâu rồi bạn và người bán hay mua hàng của bạn cũng đã quen với việc tiền chỉ là mấy con số trong app và chuyển hay nhận tiền chỉ là tăng hay giảm vài con số nên có libra cũng thấy... bình thường^^

Thế giới có thể đảo lộn có thể là có thật. Người ta sẽ cố ngăn chặn song chắc chỉ làm mọi thứ chậm đi chút thôi. Và Mark chưa thành công sẽ “có ai đó” làm tiếp. Còn libra với sự tham gia của vô số ông lớn từ Visa, MasterCard, Uber, Lyft... chắc sẽ lái hướng loài người qua đường khác ;)
-----

The first confusion arose from the name. Facebook called Libra a cryptocurrency (tiền mã hóa), raising fears that it would be as volatile (không ổn định, có thể thay đổi đột ngột, biến động) and sclerotic (bị xơ cứng) as Bitcoin.

Given that Libra is largely centralised, with an entry fee of $10m, you could argue whether it is technically cryptocurrency at all - but it is certainly nothing like Bitcoin. Nothing to see there.

The second confusion arose from Facebook's presentation. To hear its representatives speak, Libra was designed solely to help the 1.7 billion people who don't have access to banking services (dịch vụ ngân hàng) - in particular, to help them send money abroad quickly at low cost.

...The place where people spend vast amounts of their time just got a "send money" button. That's an incredibly significant fact.

Facebook's vast size is especially important in the developing world, where most of the so-called unbanked reside.

Of course the devil is in the detail, but if Libra works well and is secure, it's hard to see how it won't end up being a huge success in these regions. If you look at volume of transactions, it could very easily become the largest retail bank in the world - and that's just on day one.

8 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc