Journey in Life: Life's A Beach Quy Nhơn - điểm đến khiến bạn chỉ muốn 'xách ba lô lên và đi'

Sunday, June 9, 2019

Life's A Beach Quy Nhơn - điểm đến khiến bạn chỉ muốn 'xách ba lô lên và đi'


Địa chỉ: To 2, Khu Vuc 1, Bai Xep, Phuong Ghenh Rang, Thanh Pho, Quy Nhon, Binh Dinh, Ghềnh Ráng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 590000
Điện thoại: 097 893 10 85

1 comment: