Journey in Life: "All roads lead to Rome" nghĩa là gì?

Friday, July 12, 2019

"All roads lead to Rome" nghĩa là gì?

Làm một chuyến đến Rome thôi nào !!! Photo by: Sean MacEntee on flickr


"All roads lead to Rome" = mọi lối đều dẫn đến thành phố Rome -> ý nói một kết quả có thể đạt được bằng nhiều phương pháp, ý tưởng khác nhau. Câu nói này đề cập tới hệ thống đường phố của đế chế Roman, thành phố Rome được đặt ở trung tâm với mọi con đường dẫn tới nó.

Ví dụ
TripAdvisor has just announced (thông báo) the winners of their Travellers' Choice awards for experiences and it looks like all roads lead to Rome with a tour of the Vatican claiming the top spot.

Attention all history buffs! All Roads Lead to Rome once again as a new Virtual Reality and 3D digital model experience from Flyover Zone Productions hits online stores. It’s appropriately called Rome Reborn, and it began in 1996 as a digital humanities project (dự án nhân văn kĩ thuật số) at the University of California involving architectural historians (nhà sử học kiến trúc), archaeologists (nhà khảo cổ học), classicists (những người theo chủ nghĩa cổ điển) and 3D modelers tasked with recreating the urban development of the ancient metropolis (đô thị cổ).

All roads lead to Rome, or so goes the famous saying. And for what is rapidly (nhanh chóng) becoming the most exciting of all Formula E series, the streets of the ‘Eternal City’ (thành phố Vĩnh cửu) could play host to yet another classic.

Ngọc Lân

No comments:

Post a Comment