"Balls to the wall" nghĩa là gì?

Tốc độ tối đa, không ngại thử thách. Image by intographics from Pixabay

"Balls to the wall" nghĩa là hết tốc lực, hết sức mình, không chần chừ, do dự. Cụm này bắt nguồn từ chiến đấu không quân, được dùng để chỉ tốc độ phóng tối đa của máy bay quân sự (có mũi dạng hình quả bóng = ball).

Ví dụ
“I have no parachutes (dù)—this is how I am,” he says. “I go balls to the wall for everything.”

‘Avengers: Endgame’ Is an Emotional (xúc động), Balls-to-the-Wall Finale (phần kết thúc) to the Marvel Cinematic Universe.

Wrestling (đấu vật) styles will range from traditional to hardcore (cực kỳ mạnh, bạo lực), but a 'balls to the wall' attitude (thái độ) is essential (thiết yếu).

The History of the Marvel Universe is basically a vehicle (phương tiện) for Rodríguez and López to go all-out, balls to the wall with iconic (kinh điển) characters and moments from the Marvel U, and the first installment (phần trình chiếu), in chronicling (ghi chép biên niên sử) the earliest moments of the universe, give the two artists some of the most vivid (sống động), wildest (dữ dội) material to work with.

Bảo Ngọc

Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc