Journey in Life: Cách vệ sinh bể bơi nhanh chóng hiệu quả

Tuesday, July 9, 2019

Cách vệ sinh bể bơi nhanh chóng hiệu quả

nhanh nhanh ko là bị thợ săn kỳ nhông bắn nhầm đấy :D
-----
According to the Boca Raton Police Department, a neighbor hired the iguana hunter to kill nuisance (phiền toái) iguanas in the area.

The iguana hunter who hit the pool maintenance worker was not charged (buộc tội).

No comments:

Post a Comment