"Shoot from the hip" nghĩa là gì?

Thôi vỡ rồi :) Photo by Alexander Dummer on Pexels

'Shoot from the hip' = bắn súng từ thắt lưng, kiểu như vừa lôi súng ra đã bắn luôn ấy vì súng thường dắt ở phần thắt lưng -> cụm từ này để chỉ việc nói hay hành động một cách vội vã, thiếu thận trọng mà không cân nhắc trước tới các hậu quả.

Ví dụ
In typical shoot-from-the-hip remarks, Brazil’s far-right president Jair Bolsonaro has declared (công khai, tuyên bố) that Ancine, Brazil’s powerful state-backed federal film agency, should accept “filters”or face closure.

Given both men's propensity (thiên hướng, xu hướng) to shoot from the hip, theirs could be an interesting alliance (đồng minh). Although the "special relationship" between the US and the UK has lost some of its shine, the US remains Britain's closest military ally.

I shall awaken (đánh thức) the spirits of Dedan Kimathi in silent prayer (cầu nguyện), as I pray for the gift of self-restraint (tự kiềm chế). Perhaps, I should learn from my grandmother, it’s her kitchen, and this is her blood (máu). Normally, Grandma would shoot from the hip, tell it as it is, but on their first few days, she indulges (chiều theo) them.

Bích Nhàn

Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc