"The Black Sheep of the Family" nghĩa là gì?

Nhìn gì, cắn giờ! Photo courtesy: Richard Wignall

"The Black Sheep of the Family" = cừu đen trong gia đình. Thông thường, một đàn cừu sẽ có màu trắng nên khi nói ai đó là "black sheep" sẽ có ý mô tả họ là một thành viên đơn lẻ hoặc tai tiếng nằm trong một nhóm hoặc là những đứa trẻ khác biệt trong một gia đình hoặc những nhân tố nổi loạn trong một tập thể.

Ví dụ
Juan is always in trouble (gặp rắc rối) with the police, I don’t know why he is so different. We call him the black sheep of the family.

I come from a family of six kids, and we’re all adults between 20 and 35. We’re pretty tight-knit (khắn khít), but the oldest is a little trying. He calls himself the "black sheep" of the family because we leave him out of stuff and don’t tell him "family stuff."

Goodbye Papa please pray for me
I was the black sheep of the family
You tried to teach me right from wrong
Too much wine and too much song
Wonder how I got along
(Bài hát "Season in the Sun" của nhóm Westlife)

Ngân Nguyễn

Bài trước: "On the ball" nghĩa là gì?
Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục