"Caught off guard" nghĩa là gì?

Không ai làm chị sợ hết nhé. Image by BodyWorn by Utility from Pixabay

"Caught off guard" = bị mất cảnh giác -> ý nói hành động gây ngạc nhiên, không hề ngờ tới, đặc biệt là khi hành động đó khiến người nhận bối rối, hoang mang.

Ví dụ
Kim Jong Kook Is Caught Off Guard By Child’s Question About Whether He Likes Song Ji Hyo.

Chinese officials (quan chức) were caught off guard by President Trump's threat (đe dọa) of new 10% tariffs (thuế quan) on an additional (thêm) $300 billion worth of Chinese imports (hàng nhập khẩu).

Hazlet residents (cư dân) say that they were caught off guard by new recycling (tái chế) rules in the town, which have left some of them with an overflow (thừa, ngập tràn) of recyclables (rác có thể tái chế được).

A day after the city’s education department (sở giáo dục) revealed (tiết lộ) that nearly 1,000 classrooms serving (phục vụ) the city’s youngest students have deteriorating (gây hại) lead (chì) paint, parents said they were caught off guard by the revelations (sự tiết lộ) and upset the city has not communicated (truyền đạt, chia sẻ) that their children were potentially (có khả năng) exposed (bị phơi nhiễm).

Bảo Ngọc

Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc