Demarche nghĩa là gì?

shared from Giang Le,
-----
Theo tài liệu này về mặt ngoại giao 2 quốc gia có thể có rất nhiều dạng "communication" khác nhau, tất nhiên với mức độ quan trọng khác nhau. Tôi đoán "công hàm" xếp vào dạng "Demarche", nghĩa là một bức thư/bức điện gửi một cách chính thức tuyên bố quan điểm của chính phủ mình. Thấp hơn "Demarche" là "Note Verbale", một dạng trao đổi ngoại giao rất phổ biến.

Demarche có 2 dạng: "first-person" (có chữ ký) và "third-person" (không có chữ ký), trong khi "Note Verbale" luôn là "third-person". Ví dụ của first-person demarche là Công hàm 1958 của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, còn phản hồi của TQ khi VN (và Malaysia) nộp bản đồ EEZ lên CLCS là một dạng Note Verbale.

Một câu hỏi đặt ra là "Công hàm" mà vừa rồi VN gửi cho TQ phản đối hành vi vi phạm chủ quyền EEZ trên bãi Tư Chính thuộc loại nào, nếu là first-person thì ai ký?

PS. Khi một đại sứ trình quốc thư, chữ quốc thư đó dịch từ "Letter of Credence".

Tags: english
Tags: giangle

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục