Journey in Life: "An apple a day" nghĩa là gì?

Search This Blog

Sunday, September 1, 2019

"An apple a day" nghĩa là gì?

Vì một cuộc sống an lành và khỏe mạnh. Photo by Moritz Kindler

"An apple a day" = Mỗi ngày một trái táo -> Những thói quen nhỏ, lành mạnh có thể giúp bạn ngăn chặn những vấn đề về sức khỏe sau này. Cụm này được cắt ra từ câu tục ngữ "an apple a day keeps the doctor away," (Táo là một loại trái rất tốt cho sức khỏe nên bác sĩ khuyên nên ăn mỗi ngày để tránh các bệnh tật).

Ví dụ
You've heard the saying “an apple a day will keep the doctor away.” But a new study suggests it may also help you live longer.

Does an apple a day REALLY keep the doctor away? Doctors separate the facts from the fiction (viễn tưởng) in six of the most common old wives' tales (truyện).

Have you ever heard the phrase “an apple a day keeps the doctor away”? Well it seems like the beneficial effects (những hiệu quả bổ ích) the fruit may have for your digestive system (hệ thống tiêu hóa) are due to the beneficial bacteria (vi khuẩn) it contains.

Bin Kuan

No comments:

Post a Comment

Popular Now