"Your blood's worth bottling" nghĩa là gì?

Cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp em. Photo by Jeswin Thomas

"Your blood's worth bottling" = Máu của bạn đáng để đóng chai -> Người vô giá, nếu một người Úc nói với bạn câu này thì họ đang rất khen ngợi con người bạn.

Ví dụ
Your blood's worth bottling! So lucky I am to have you as the half of mine.

(To Scarlet) "Now your blood's worth bottling." "You're very special", basically, but to be honest I have never heard anyone say this so someone at NetherRealm obviously just Googled "Australian slang" when they ran out of ideas.

I don’t know if I’m Arthur or Martha; your blood’s worth bottling; do a Bradbury; carry on like a pork chop; couldn’t run a chook raffle (cặn bã); a cup of tea, a Bex, and a good lie down; dry as a dead dingo’s donger; happy as a bastard (con hoang, giả tạo) on father’s day; straight to the pool room; it would kill a brown dog; stacks on the mill; he wouldn’t know if a tram (tàu điện) was up him unless the conductor (người điều khiển) rang the bell; he wouldn’t work in an iron lung.

Bin Kuan

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục