"Give right arm" nghĩa là gì?

Photo by James Coleman

"Give (one's) right arm" = Đưa cánh tay phải cho ai/cái gì -> Nhấn mạnh sự quan tâm và thích thú cho điều gì hoặc làm việc nào đó; sẵn lòng đưa cái gì có giá trị lớn cho ai/điều gì.

Ví dụ
And Cashman knows Brett Gardner would give his right arm to finish his career with the Yankees. So wait, and we can get him later for $500,000 less.

I love Zilberman’s interpretation of sharing clothes with her daughter, because it’s a metaphor that says: I would literally give my right arm for you, but I am still me.

My thoughts on donating are very simple: “Would you give your right arm to save the life of your child? Would you please be willing to tolerate (chịu đựng) a bit of discomfort to save mine?”

Bin Kuan

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục