Journey in Life: Khi chạy đua vào Nhà Trắng, Bush cha đã nói gì với Bush con?

Friday, February 14, 2020

Khi chạy đua vào Nhà Trắng, Bush cha đã nói gì với Bush con?

lời khuyên của Bush cha (khi đó đang là phó tổng thống, chạy đua vào nhà trắng) dành cho con trai đầu, tháng 5/1988:

rồi bỗng nhiên con sẽ có thêm rất nhiều bạn đấy,

...đừng gọi tới bộ/cục nào về bất kỳ vấn đề gì, (bố xin con đấy, 'tao lạy mày' :D)


"Một cuộc gọi từ 'Bush' chắc chắn sẽ được bắt máy/gọi lại, nhưng rất có khả năng nó sẽ bị rò rỉ; có thể còn bị cố tình xuyên tạc."

No comments:

Post a Comment