"Beyond the black stump" nghĩa là gì?

Đi càng xa, khám phá được càng nhiều. Photo by Josh Sorenson from Pexels

"Beyond the black stump" hoặc "back of the black stump" chỉ vùng xa xôi hẻo lánh, biệt lập, thiếu văn minh (thường nghe ở Úc). "Black stump" (gốc cây đen) được cho là biểu tượng đánh dấu biên giới giữa khu vực văn minh và vùng sâu vùng xa.

Ví dụ
Louth, home to 43 people, has traversed (đi qua) a similar path to other towns 'beyond the black stump'.

It might not be the most conventional tourer (mẫu xe thông thường), but for forging (tiến lên) beyond the black stump with nothing but dust in your rear view, it’d be hard to imagine anything else coming close.

Terra nullius is what haunts (ám ảnh) us. It's what terrifies (kinh hoàng) and fascinates us about the outback (vùng hẻo lánh), the "never never", beyond the black stump. People die out there; they vanish (biến mất).

Being beyond the Black Stump is normally an indicator (chỉ báo) of remoteness (xa xôi) but the Black Stump at Blackall stands in the middle of a culture that has given Australia its rich heritage (di sản) and it will continue to make its mark well into the future.

Thu Phương

Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc