Vì chúng không có internet

nhím làm tình dữ dội/ồn ào khi con người đang bị phong tỏa...
-----

Michael Walker, a mammal recorder at the Nottinghamshire Wildlife Trust, said they had been spotted venturing out a lot more after humans were told to stay at home during the coronavirus pandemic.

He told the BBC some people had even sent him clips of ‘randy’ (bị kích thích về tình dục, dâm đãng, dâm dục) hedgehogs, adding: ‘I’ve had a video sent to me of a male pursuing a female… very noisily.

‘When two males are involved, it can cause quite a commotion (sự rung chuyển, sự chấn động, sự rung động; (nghĩa bóng) sự rối loạn; cuộc bạo động, cuộc khởi nghĩa) with even more huffing (thở hổn hển).’

Mr Walker urged more people to record their experiences with wildlife and share them with the Trust.

Tags: sex

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục