"Kick the tires" nghĩa là gì?

Photo by: Petr Urbanek on Unsplash

"Kick the tires" = đá lốp -> nghĩa là kiểm tra chất lượng của cái gì, xem nó có phù hợp với mình không.

Ví dụ
Gary Stern, the Alouettes' new owner, barely had time to kick the tires on his new acquisition (giành được, đạt được) before the coronavirus pandemic hit.

Alternatively, the Lions might look at some veteran punters, since only second-year Jack Fox and 27-year-old rookie Aussie rules footballer Arryn Siposs are on the roster (bảng kê tên, bảng phân công)). They might kick the tires on Lac Edwards or Matt Bosher to add some experience to their special teams unit.

I think the front office should kick the tires on this one. It might be a solid low-risk (ít mối nguy) option should the draft picks take longer to develop this season.

Ngọc Lân

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục