Cần lời khuyên của GSTS

viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương về đề xuất:

của hiệp hội, muốn chị em "gái ngành" đi làm lại, với 2 tư thế có thể tránh mặt đối mặt để giảm nguy cơ lây nhiễm coronavirus... :D
-----
Swiss sex workers have drawn up a list of rules which they say minimises the risk of transmitting coronavirus in brothels, in hopes that the country's ban on the industry could soon be lifted.

It comes as Switzerland's adult industry has been heavily hit by the pandemic, after the government placed a temporary ban (lệnh cấm tạm thời) on prostitution (hoạt động mại dâm) two months ago to help stop the spread of the virus.


Tags: sex

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục