Journey in Life: Tự do quá trớn

Tuesday, June 30, 2020

Tự do quá trớn

tạo cây thông ở vườn nhà thành hình... dương vật khổng lồ...
-----
A giant penis-shaped wood carving planted on a front lawn on Ruggles Road ended up in an arrest on Thursday.


“I know he says it’s his First Amendment (tu chính án thứ nhất) right, but the troopers must have found something to make him take it down. A lot of residents were not happy. I’m really glad it’s down.”

The troopers charged the man with a public display (biểu hiện nơi công cộng) of offensive (chướng tai gai mắt, làm phiền, làm khó chịu; kinh tởm, gớm ghiếc) sexual material,

Bài trước: Thế thì muộn quá

No comments:

Post a Comment