"We had a lovely time" nghĩa là gì?

Photo by Kelsey Chance

"I/we had a lovely time" = tôi/chúng ta đã có thời gian vui vẻ/tuyệt vời -> câu này thường dùng để cảm ơn các vị khách, bạn bè hoặc ai sau khi họ đã dành thời gian đến buổi hẹn, sự kiện hoặc bữa tiệc.

Ví dụ
I had a lovely time with friends as well." Love Island continues tonight at 9pm on ITV2.

“We had a lovely time and enjoyed the food yesterday!” one woman wrote. “Thank you for a breath of fresh air!”

"It's my Daddy's quarantine birthday and we're so happy that we finally got to see him after so many months of ECQ! "We had a lovely time being with each other and enjoying my Dad's homemade Samgyupsal and Laksa lunch buffet! "Happy Birthday Daddy @medbquiambao!! We love you!

Ka Tina

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục