Bình minh trên đỉnh Phú Sĩ

Kids, this is what Papa did in Japan: contemplating Sunrise on top of Mount Fuji :D


Tags: japan
Tags: travel

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục