"Full of the joys of spring" nghĩa là gì?

Ô dzui quá xá là dzui! Photo courtesy: AnnieMacD

"Full of the joys of spring" = đầy sự hân hoan của mùa xuân -> rất vui và hạnh phúc. Đây là một idiom của UK và thường được dùng một cách hài hước, hóm hỉnh.

Ví dụ
She's still full of the joys of spring.

Just like you, I was like a kid at Christmas on the last Sunday morning. I popped out of bed, full of the joys of spring, at the prospect (mong chờ) of Phil, Tiger, Tom and Peyton live on my television, later in the day.

One region that has become particularly adept (tinh thông) with pinot in recent vintages is Alsace. Better known for its range of spicy, aromatic whites from varieties such as riesling (nho xanh của Đức), gewurztraminer (nho trắng) and pinot gris (nho xanh của Ý), its pinot noirs (nho đen) can have a delightfully vivid red-fruited succulence (mọng nước) that is full of the joys of spring, as in the strawberry and raspberry-scented juiciness of the excellent Turckheim co-op’s organic version.

Ngân Nguyễn

Bài trước: "Up to no good" nghĩa là gì?
Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục