Học là niềm vui

một trường học bị buộc phải xin lỗi vì giao bài tập "tự chuẩn bị đám tang của mình" cho học sinh 8 tuổi... :D
-----

Parents (phụ huynh) reacted angrily (phản ứng tức giận) after they found out St Paul’s Catholic School in Leicester had assigned year eight pupils the morbid (bệnh tật, ốm yếu; không lành mạnh (đầu óc, ý nghĩ...)) task.

They were told to choose (chọn) a style of coffin (loại quan tài), type of flowers, favourite hymn (bài thánh ca yêu thích) and even their guest list (danh sách khách phúng viếng).

The youngsters were also asked if they’d prefer a traditional burial (chôn) or a cremation (hỏa táng).

Tags: kid

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục