Đấu tranh này là trận cuối cùng...

ok, fine, đừng có nhầm là cuộc chiến tư bản chủ nghĩa vs xã hội chủ nghĩa, thị trường tự do,

mà là cuộc chiến giữa người dân thường, chủ doanh nghiệp nhỏ vs tập đoàn/độc quyền,

đây là cuộc chiến từ thời lập quốc mỹ, (ý thức hệ) giữa Hamilton (giới tinh hoa, chủ ngân hàng, tập đoàn) vs Jefferson (chủ dnnvv, nông dân, nghèo mà yên bình)... :))

Bài trước: Thức tỉnh

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc